5 největších chyb, když si ples pořádáte sami?

Mnoho z maturantů si myslí, že zvládnout celkovou organizaci maturitního plesu není složité a nemohou při tom udělat chybu. Z našich zkušeností víme, že tomu tak nemusí být. Organizace plesu je většinou pro maturanty první nahlédnutí do tajů jakéhokoliv většího organizování a nemohou proto mít v tomto směru žádné zkušenosti. Kde nejčastěji dochází k chybám?

1. Neodhadnutí rozpočtu

Pokud si třída sama připravuje rozpočet, zpravidla ho sestaví špatně. Vy jako lidé, kteří připravují jediný ples během života, nemůžete dobře odhadnout, kolik jaká služba aktuálně stojí. Dochází pak k problémům s financováním – našetřené prostředky vám nestačí. Dále také v rozpočtu na nějakou položku můžete zapomenout.
Agentura umí velice dobře odhadnout ceny jednotlivých služeb při sestavování rozpočtu a na žádnou položku v rozpočtu nezapomene.

2. Nezajištění některé služby

Setkáváme se s problémem, že třída zapomněla nebo se pozdě snažila zajistit některou se služeb souvisejících s plesem. Tím se pak třída dostala do situace, kdy službu neměla zajištěnou nebo jim požadovaný dodavatel odmítl službu poskytnout, protože už byl například zajištěný pro jinou akci.
Agentura přesně ví, jaké všechny služby je potřeba zajistit a kdy je na to ten správný čas.

3. Vybrání špatného dodavatele

Maturanti jednají s dodavateli jen jednou a tím pádem nemají dodavatele osobně prověřeného a po plese mohou dojít k závěru, že volba byla špatná. Dodavatel například neodvede práci podle představ třídy nebo neodvede všechnu práci, na které jste byli domluveni.
U agentury se toto stát nemůže. Agentura má prověřené dodavatele. Ví, jak dodavatelé přesně pracují. A hlavně mají pracovníci agentury prostor během slavnostního večera na dodavatele dohlédnout.

4. Prodlení během večera

Během slavnostního večera dochází k drobným nesrovnalostem, které mohou zapříčinit například v prodlevě během organizace plesu. Potřebujete se například doobléknout nebo popadnout dech.
Agentura je během večera s vámi a má zkušenosti jak tuto situaci vyřešit.

5. Nepřehlednost organizace večera

Maturanti jsou během večera nervózní a neví, kde jim hlava stojí. Nedokážou se sjednotit a neví, kdy přesně a kde mají třeba čekat před jednotlivými body programu. Tím může dojít k problému, že se někdo s maturantů nemůže například v danou dobu dohledat.Pracovníci agentury jsou s vámi celý večer, morálně vás podpoří a během večera konkrétně směrují. Je vám tedy připomenuto, co bude následovat a kdy a kde máte být.
Naše agentura je připravena 100% vám pomoci a bez váhání vám poskytnout všechny naše zkušenosti. Určitě se tedy vyplatí využít vše co nabízíme!